Menu
اللہ اور رسول ﷺ کی پکار پر لبیک
Loading...
2022-11-18 Allah Aur Rasool SAW Ki Pukaar Par Labaik
Nov 19, 2022
MP3
00:37
13.04 MB
Shujauddin Sheikh
Friday Sermon by Muhtaram Shujauddin Sheikh (Nigran-e-Anjuman / Ameer Tanzeem-e-Isami) Masjid Jame Al-Quran, Quran Academy Lahore.

2022-11-18 Allah Aur Rasool SAW Ki Pukaar Par Labaik اللہ اور رسول ﷺ کی پکار پر لبیک

Related Media