Menu
فلاح کن اُمتیوں کے لئے ہے؟
Loading...
2023-09-22 Falah kin Ummatioun k liye hay?
Sep 23, 2023
MP3
00:39
8.94 MB
Shujauddin Sheikh
Friday Sermon by Muhtaram Shujauddin Sheikh (Nigran-e-Anjuman / Ameer Tanzeem-e-Isami) @ Masjid-e-Jame Al-Quran Quran Academy Defence.

2023-09-22 Falah kin Ummatioun k liye hay? , فلاح کن اُمتیوں کے لئے ہے؟

Related Media