Menu
اللہ اور رسول ﷺ کی پکار پر لبیک
Loading...
2022-11-18 Allah Aur Rasool SAW Ki Pukaar Par Labaik
67 Views
Nov 19, 2022
MP3
00:37
13.04 MB
Shujauddin Sheikh
Friday Sermon by Muhtaram Shujauddin Sheikh Sahab (Nigran AKQS / Ameer Tanzeem-e-Islami) @ Jame Masjid Shadman Town.

2022-11-18 Allah Aur Rasool SAW Ki Pukaar Par Labaik اللہ اور رسول ﷺ کی پکار پر لبیک

Related Media